آلو زرد

سبزالو-آلو زرد درجه یک
ناموجود
-الو زرد بلازكنندة گرفتگي‌هاي مجاري عروق و نرم كنندة سفتي‌ها مي‌باشد. ۱۰ صبح و ۵ عصر ميل شود.
    -الوزرد شيرين، ملين است.
    -  الوزرد بدبويي دهان را از بين مي‌برد.
   -  خيس كرده برگه  الوزرد صفراآور و ملين است، آخر شب ميل شود.
  -  الوزرد تشنگي را فرو مي‌نشاند. ۱۰ صبح و ۵ عصر يا هنگامي كه عطش دارد از همه بهتر است.
-    الوزردبراي سردمزاجان و كساني كه معدة ضعيف دارند و اشخاص كهنسال مضر است. اگر چنانچه ميل نمودند بالاي آن كمي انسيون بجوند.
-  هيچگاه بالاي الو زرد آب سرد نخوريد.
-  هيچگاه بعد از غذا  الو زرد نخوريد.
 
 
بازگشت