به اصفهان درجه یک

فروشگاه اینترنتی میوه سبزالو-به درجه یک
16,000
15,000

خواص داروئی میوه به 

از نظر طب قدیم ایران به شیرین کیم گرم و تر و ترش و سرد و خشک است . روغن به سرد ، تر و

قابض و به دانه سرد و تر است .

به تقویت کنده قلب است .

ادرار آور است.

نرم کننده سینه است .

مقوی معده و دستگاه هاضمه است .

قابض است .

خونریزی را بند می آرود .

به ترش مسهل است .

به ترش برای تنگی نفس مفید است .

 

بازگشت