تصمیم دیرهنگام برای تنظیم بازار میوه شب عید

پنجشنبه, 29 آذر,1397

تصمیم دیرهنگام برای تنظیم بازار میوه شب عید


🔹در حالی که دولت تصمیمی دیرهنگام برای تنظیم بازار میوه شب عید مدنظر دارد، کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی، حضور دستگاههای دولتی در بازار میوه، تنها مشکل را بیشتر می‌کند.

🔹امسال دولت چند ماه دیرتر از زمان مقرر، به فکر تنظیم بازار میوه شب عید افتاده و همین امر، کار را برای دولتمردان دشوار می‌کند. چند روز قبل، حسین شیرزاد، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جلسه تنظیم بازار میوه شب عید، از برنامه ریزی برای ذخیره سازی ٧٠ هزارتن میوه برای تنظیم بازار شب عید ٩٨، خبر داد و اعلام کرد: ٣٠ هزار تن سیب درختی و ٤٠ هزارتن پرتقال برای عید ٩٨ ذخیره سازی می‌شود؛ همچنین ٢٠ درصد پرتقال و ٢٠ درصد سیب درختی نیز میزان ذخایر احتیاطی است.

Leave your comment

بازگشت