حریم خصوصی

فروشگاه سبزالو تاکید بسیاری بر اصول حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران سایت دارد.

ما متعهد به محافظت از حریم خصوصی شما هستیم و روش‌های قدرتمندی را برای اطمینان از محرمانه بودن اطلاعات دریافت شده از شما از طریق فروشگاه الکترونیکی به کار می‌گیریم.

اطلاعاتی که در زمان سفارش درخواست می کنیم برای تکمیل و پردازش سفارش و/یا اطلاع رسانی در مورد آخرین وضعیت سفارش شما استفاده می شود. 

کوکی‌ها، بخش‌های کوچک اطلاعاتی هستند که توسط مرورگر در دیسک سخت یک کامپیوتر ذخیره می‌شوند. کوکی‌هایی که استفاده می‌کنیم، به ما این امکان را می‌دهند که مشتریان و اطلاعات مربوط به آنها را در دفعات بعدی مراجعه بشناسیم، پس دیگر لازم نیست اطلاعات مشابه را دوباره وارد کنید. ما هیچ گونه اطلاعات محرمانه قابل شناسایی را در کوکی های مشتری قرار نمی دهیم. این اطلاعات فقط زمانی قابل دسترس هستند که نام و شماره ارجاع سفارش خود را وارد کنید.

 

بازگشت