سیر

سبزالو سیر
14،000
12،000

    كساني كه بيماري آسم دارند از سير استفاده كنند يا يك حبّه سير را زير زبان بگذارند.

  كساني كه آسم دارند يك عدد پياز و يك عدد سير را كوبيده در يك ليوان آب كه ۲۵% الكل طبي خوراكي دارد مخلوط كرده و بگذارند ۸ روز بماند سپس صاف كرده روزي ۱ بار يك حبه قند را كه آغشته به آن محلول كرده بخورند.

   براي درمان سياه‎سرفه از جوشانده سير هر ۲ ساعت يك قاشق مرباخوري ميل شود. ۴۰ گرم سير در ۲۵۰ سي‎سي آب جوش چند دقيقه جوشانده سپس بگذاريد سرد شود.

    براي درمان رماتيسم ۳ هفته هر صبح ناشتا يك حبه سير ميل كنيد.

     سير تسكين دهنده تشنج و آرام كننده اعصاب است.

محصولات مرتبط
بازگشت