پرتقال بمی

پرتقال
ناموجود

 ارزش غذایی پرتقال در هر ۱۰۰ گرم

انرژی ۴۷ کالری 
چربی ۰.۱ گرم
کلسترول ۰ میلی گرم
سدیم ۰ میلی گرم
پتاسیم ۱۸۱ میلی گرم
کربوهیدرات ۱۲ گرم
پروتئین ۰.۹ گرم
کلسیم ۴ درصد
ویتامین آ  ۴ درصد
ویتامین سی ۸۸ درصد
ویتامین ب-۶   ۵ درصد
ویتامین ب-۱۲   ۰ درصد
آهن ۰ درصد 
منیزیم ۲ درصد

خواص پرتقال...
محصولات مرتبط
بازگشت