صادرات کیوی ممنوع شد

دوشنبه, 19 شهریور,1397

صادرات کیوی ممنوع شد

صادرات کیوی تا اول آبان ماه 1397 ممنوع شد. 

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس»،  اکبر آهنگران مدیرکل قرنطینه سازمان حفظ نباتات طی نامه ای  ممنوعیت صادرات کیوی تا اول آبان ماه 1397 را  خطاب به سازمان جهاد کشاورزی تمامی استان ها به شرح پیوست اعلام کرد.
 
صادرات کیوی ممنوع شد - سبزالو

Leave your comment

بازگشت