قیمت لیموترش از باغ تا بازار ۳ برابر!

سه شنبه, 09 مرداد,1397

قیمت لیموترش از باغ تا بازار ۳ برابر! -سبزالو


قیمت لیموترش از باغ تا بازار ۳ برابر!

لیموترش در بازار مصرف کیلویی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود در حالیکه این قیمت در عمده‌فروشی کیلویی ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان و در باغ کیلویی ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان است.

Leave your comment

بازگشت