قیمت میوه و تره باردر قم مناسبت تر از سایر استان هاست

یکشنبه, 11 آذر,1397

قیمت میوه و تره بار در قم - سبزالو

رییس اتحادیه میوه و بار فروشان استان قم:

قیمت میوه و تره باردر قم مناسبت تر از سایر استان هاست
رییس اتحادیه میوه و بار فروشان استان قم گفت: قیمت میوه و تره باردر قم مناسبت تر از سایر استان هاست
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف قم، عباس موحدی طی گفتگویی با اشاره به قیمت میوه و تره بار در قم عنوان کرد:از انجا که در میدان تره بار قم میوه ها از استان های مختلف می اید همین امر سبب شده تا قیمت میوه در قم مناسبت تر از سایر استان ها باشد.
وی در خصوص تعیین نرخ برای میوه و تره بار در میدان بار گفت: عرضه و تقاضا می تواند در کاهش و یا افزایش میوه موثر باشد لذا نمی توان نرخ ثابتی را برای میوه و تره بار برای مدتی تعیین کرد و در بسیاری از استان ها نیزهمین گونه است.
رییس اتحادیه میوه و بار فروشان استان قم در ادامه با بیان اینکه در میدان میوه و تره بار به کلیه خریداران فاکتور ارائه میشود گفت: علاوه بر این نیاز است تا فروشندگان نیز فاکتور خرید مصوب را داشته باشند در غیر اینصورت مورد تاید اتحادیه نیست.
وی در خصوص نظارت بر میوه و تره بار توضیح داد: تنوع و وجود انواع میوه ها، نظارت را کمی مشکل کرده است، ولی با این وجود نظارت لازم توسط اتحادیه در میادین انجام میشود.
وی از وجود تعدادی کارشناس جهت قیمت گذاری در میدان خبرداد و تصریح کرد: کسانی که بار به میدان می اورند فاکتوری ارئه میدهند که قیمت بار ان ها طبق مصوبه اتحادیه است و اگر غیر ان باشد کارشناسان ما متناسب با توع میوه کارشناسی قیمت میکنند

Leave your comment

بازگشت