فاكهة

میوه(Fruit)

viewmode
orderby
pagesize
perpage

البرتقال

البرتقال
9,000 تومان 8,500 تومان

قیسی

سبزالو_قیسی
45,000 تومان 35,000 تومان

هندوانه

سبزالو-هندوانه
3,000 تومان 2,800 تومان

خربزه عسگرآباد ممتاز

خربزه عسگرآباد ممتاز
12,000 تومان 10,000 تومان

البرتقالي

البرتقالي
11,000 تومان 10,000 تومان

گوجه سبز

گوجه سبز
15,000 تومان 12,000 تومان

فراولة

فراولة
18,000 تومان 15,000 تومان

برقوق أخضر

برقوق أخضر
32,000 تومان 30,000 تومان

البطيخ الأصفر

البطيخ الأصفر
11,000 تومان 10,000 تومان

خوخ

خوخ
18,000 تومان 17,000 تومان

به اصفهان درجه یک

فروشگاه اینترنتی میوه سبزالو-به درجه یک
14,000 تومان 12,000 تومان

فراولة

فراولة
20,000 تومان 15,000 تومان
8,000 تومان 6,500 تومان

بطيخ

بطيخ
3,500 تومان 3,000 تومان

لمون

لمون
7,500 تومان 5,500 تومان
بازگشت