مزایا و ویژگی های بیوکمپوست

ویژگی های بیوکمپوست:

 • ارگانیک و فاقد هرگونه ماده شیمیایی است.
 • سرشار از مواد غذایی مفید برای گیاهان است.
 • در باغات، مزارع، و گلخانه ها می­توان از آن استفاده کرد.
 • حاوی هیومیک اسید می­باشد.
 • قابلیت عملکرد به عنوان عامل کنترل بیولوژیک در کنترل آفات و بیماری ها را دارا میباشد.
 • به عنوان یک حشره­کش طبیعی، برای کم کردن حشرات مضر موجود در خاک، می­توان از آن استفاده نمود.
 • می­توان آن را برای  کنترل فرسایش خاک به کار برد.
 • به عنوان کود ارگانیک قابل استفاده است.
 • به ریشه قابلیت جذب حداکثری مواد غذایی را میدهد. به عنوان مثال در بسیاری از خاک ها هرچند یون آهن وجود دارد، ولی به دلیل اینکه به فرم غیر قابل جذب است کشاورزان گاها نیازمند تامین کود آهن میشوند در حالی که میکروارگانیزمهای موجود در بیوکمپوست قادر به تبدیل آهن خاک از فرم غیر قابل جذب به فرم قابل جذب توسط ریشه هستند. همین مساله در مورد فسفات و پتاس نیز صادق است. این امر موجب کاهش نیاز به کودهای شیمیایی فسفات و پتاس خواهد شد.
 • میکروارگانزمهای موجود در این محصول محرک های گوناگون رشد تولید میکنند و در اختیار گیاه قرار میدهند.
 • در این محصول باکتری هایی وجود دارند که به مثابه کارخانه تولید کود ازت عمل میکنند با این تفاوت که ماده اولیه آنها کاملا رایگان یعنی نیتروژن موجود در هواست. بنابراین با استفاده از نیتروژن موجود در هوا بصورت 24 ساعته برای کشاورز بصورت کاملا رایگان تولید کود ازته میکنند ولی بصورت کاملا ارگانیک. این امر موجب کاهش چشمگیر کود اوره میشود.
 • به عنوان اصلاح کننده خاک نیز قابل استفاده است. به این معنی که میتواند به بهبود وضعیت فیزیکی، زیستی، و شیمیایی خاک کمک کند. به نوعی میکروارگانیزمهای مفید در این کود در طول زمان به سایر خاک های موجود در مزرعه، باغ، یا گلخانه نفوذ کرده و آن را بهبود میدهد.
 • بهترین پایه برای به­کارگیری کودهای زیستی است. به عنوان مثال اگر فردی بخواهد از تریکودرما یا باسیلوس سوبتیلیس یا ازتوباکتر یا ... برای بهبود و توسعه کشت ارگانیک یا سالم استفاده کند بهترین پاسخ را زمانی خواهد گرفت که از این کمپوست به عنوان پایه استفاده کند.
 • بیوکمپوست هیچ بوی بد و زننده ای نداشته بلکه بوی خاک تازه جنگل را میدهد.
 • بیوکمپوست قابلیت بالایی در  نگهداری آب دارد؛ بنابراین می­تواند در کاهش میزان مصرف آب سهم بسزایی داشته باشد.
 • بیوکمپوست بسیار ترد و سبک است و حرکت ریشه در خاک و همچنین تنفس ریشه را نیز تسهیل می­کند.
 • این محصول تولید کننده طبیعی ترکیباتی است که قارچها و عوامل بیماری­زا را از بین می­برند؛ بنابراین احتمال آلودگی زمین به علت استفاده از موادی چون کود گاوی را به حداقل می­رساند.
 • در طول فرایند تولید کمپوست به این روش، باقیمانده دانه­های علفهای هرز موجود در مواد اولیه از بین می­رود و ریسک آلودگی به علف های هرز که مهمترین ضعف کودهای حیوانی است را از بین میبرد.
 • از این محصول میتوان جهت توسعه روش های نوین آبیاری زیر سطحی که حداقل مصرف آب را دارد استفاده کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این نوع فناوری تماس بگیرید.
 • مصرف این محصول بسیار ساده است. دقیقا همان فرایندی که کشاورز، باغدار، یا گلخانه دار جهت مصرف کودهای دامی به کارمیبرد نیز برای این محصول صادق است. به عنوان مثال اگر کشاورزی برای یک محصول خاص در بهار 10 کیلو از کود گاوی برای هر درخت بصورت چال کود استفاده میکند دقیقا به همان روش و همان مقدار میتواند از بیوکمپوست استفاده کند.

نمونه ای از عملکرد بیوکمپوست (تست در استان بوشهر صورت گرفته است)

نمونه ای از عملکرد بیوکمپوست (تست در استان بوشهر صورت گرفته است)

شکل 1) شاهد سمت چپ تصویر بوته های خیار کشت شده در بیو کمپوست بدون علف هرز و دارای رشد بیشترل حتی با دو هفته تنش خشکی.شاهد سمت راست بوته های خیار کشت شده در کود مرغ مملو از علف های هرز و دچار قارچ و رشد کمتر نسبت به شاهد سمت چپ پس از دو هفته تنش آبی

Leave your comment

بازگشت