موز هم دلار گرفت هم صدرنشین گرانی شد!

سه شنبه, 12 تیر,1397

موز هم دلار گرفت هم صدرنشین گرانی شد سبزالو

♦️موز هم دلار گرفت هم صدرنشین گرانی شد!

🔹در حالیکه موز بیش از ۳۶ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات دریافت کرده است، قیمت آن بیش از ۵۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

Leave your comment

بازگشت