موز،پرتقال خونی،سیب قرمز -گل سرخ ،آبمیوه سان استار میوه بسته بندی

ناموجود

1.بسته نوع یک شامل : موز ،خیار، پرتقال ، سیب سرخ ، گل سرخ ،شیرینی
2.بسته نوع دو شامل : موز ، کیوی ، پرتقال ، گل سرخ ،شیرینی ، آبمیوه سان استار

3.بسته نوع سه شامل : موز ، پرتقال ، آبمیوه ، شیرینی ، گل سرخ

4. بسته نوع چهار شامل : موز ، پرتقال ،کیک ، آبمیوه سان استار

5.بسته نوع پنج شامل : پرتقال ، کیوی ، آبمیوه سان استار ، کیک

 

برای تغییر بسته و کم و زیاد کردن آن،تماس بگیرید

این بسته بندی ها ویژه مراسم و مجالس شما مشتریان عزیر می باشد

قابل توجه مشتریان عزیر:

در صورت اضافه ماندن میوه ها ،قابل بازگشت می باشد.

محصولات مرتبط
بازگشت