موز،سیب قرمز،کیوی،پرتقال- رانی ،شیرنی ،میوه بسته بندی

1.بسته نوع یک شامل : موز ،سیب قرمز ، شیرینی ، رانی 2بسته نوع دو شامل : موز ، پرتقال ،شیرین ، رانی 3. بسته نوع سه شامل : موز ، پرتقال ، کیوی ، رانی ، شیرینی
ناموجود

1.بسته نوع یک شامل : موز ،سیب قرمز  ، شیرینی ، رانی

2بسته نوع دو شامل : موز ، پرتقال ،شیرین ، رانی
3. بسته نوع سه شامل : موز ، پرتقال ، کیوی ، رانی ، شیرینی

 

برای تغییر بسته و کم و زیاد کردن آن،تماس بگیرید

این بسته بندی ها ویژه مراسم و مجالس شما مشتریان عزیر می باشد

قابل توجه مشتریان عزیر:

در صورت اضافه ماندن میوه ها ،قابل بازگشت می باشد.

محصولات مرتبط
بازگشت