میوه بسته بندی - موز ،پرتقال ،شیرینی ،شیر ،گل سرخ

ناموجود

1. بسته نوع یک شامل : موز ،پرتقال ،شیرینی ،شیر ،گل سرخ

2.بسته نوع دو شامل : کیوی ، پرتقال ، کیک ، شیرینی ، شیر 

3.بسته نوع سه شمل : موز ، پرتقال ،شیرینی ،شیر ، گل سرخ

 

برای تغییر بسته و کم و زیاد کردن آن،تماس بگیرید

این بسته بندی ها ویژه مراسم و مجالس شما مشتریان عزیر می باشد

قابل توجه مشتریان عزیر:

در صورت اضافه ماندن میوه ها ،قابل بازگشت می باشد.

محصولات مرتبط
بازگشت