هیچ نوع آمار و اطلاع دقیقی جهت برنامه ریزی عرضه و تقاضا در حوزه میوه نداریم

پنجشنبه, 08 آذر,1397

حسن صابری: هیچ نوع آمار و اطلاع دقیقی جهت برنامه ریزی عرضه و تقاضا در حوزه میوه نداریم

هیچ نوع آمار و اطلاع دقیقی جهت برنامه ریزی عرضه و تقاضا در حوزه میوه نداریم - قمیاب

🔸 رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: اگر آمار و اطلاع دقیقی در دست داشتیم به راحتی می توانستیم در رابطه با عرضه و تقاضا برنامه ریزی صحیحی داشته باشیم.

🔸حسن صابری در رابطه با سیستم کار کشاورز و حق العمل کار(بارفروش)افزود: ۴۰ درصد از تولید میوه در دست تولید کنندگان بزرگ می باشد برخی از آنها دارای انبارهای مجهز هستند. مابقی که باغداران کوچک می باشند با میادین و حق العمل کاران کار می کنند به این ترتیب که کشاورز قراردادی با حق العمل کار دارد که طی آن مساعده ، کود ، سم ، بذر و هزینه های بسته بندی و سبد را اخذ و سر وعده در قرارداد بار را تحویل حق العمل کار می دهد و حق العمل کار هم نسبت به عرضه و تقاضا و نرخ نامه بار را به فروش می رساند.

🔸وی تاکید کرد: به جهت سرمازدگی اواخر فروردین و آبان ماه، سیب مرغوب و سیب سوپر در شب عید با مشکل عرضه مواجه خواهیم شد.

اترك تعليقك

بازگشت