کاشت لیموی پارسی چاره رهایی از جاروک جادوگر

شنبه, 09 تیر,1397

کاشت لیموی پارسی چاره رهایی از جاروک جادوگر

کاشت لیموی پارسی چاره رهایی از جاروک جادوگر سبزالو

به گزارش ایسنا، محمدعلی طهماسبی روز یکشنبه در همایش تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی هرمزگان اظهار کرد: فکر می‌کنید فلسفه انتخاب نمونه‌ها برای چیست؟

چرا هرسال یک روز باید با تولیدکنندگان نمونه جمع شویم؟ برای آنکه آشنا شویم، مشکلات را به شور بگذاریم و بتوانیم آن چیزی که اندوختیم را وقتی به کارمان برگشتیم منتقل

کنیم.

وی خاطرنشان کرد: چیزی که از تولیدکنندگان نمونه انتظار می‌رود این است که آنچه آموخته‌اند را به دیگران منتقل کنند و هرکدام یک مروج باشند؛ چراکه با تعامل است که می‌توانیم برداشت‌های بیشتر و بهتری داشته باشیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی با بیان این که غم آب مثل غم عشق شده است افزود: در زمینه آب و آبیاری با کاهش شدید منابع آبی مواجهیم و بیشترین ضایعاتی که در آب داریم مربوط به تبخیر است؛ بخ طوری که ۷۰ درصد آب بارش تبخیر می‌شود. پاشنه آشیل ما تبخیر آب است و از همین‌جا آسیب می‌بینیم؛ بنابراین باید تبخیر را کم کنیم، آبیاری تحت‌فشار خوب کار کرده اما نباید این‌گونه باشد که اگر تجهیزات آبیاری خود را قطره‌ای کردیم تلاشمان تمام شود، زیرا هر روز دانش فنی دنیا اضافه می‌شود و باید به‌روز باشیم.

طهماسبی بیان کرد: امروز منابع آبی سفره ایست که باید همه مراقب آن باشیم، چراکه همه ما در یک کشتی نشسته ایم و هرکس کشتی را سوراخ کند همه غرق می‌شویم. طرح تجمیع به‌خوبی اجرا شده که امیدوارم تکثیر شود.

وی با موثر خواندن آبیاری تحت‌فشار و طرح تجمیع دولت گفت: در باغ ها ۴۰ درصد آب در حین انتقال از بین می‌رود. این در حالی است که در دنیا ۳.۵ میلیون هکتار گلخانه است و دنیا به سمت گلخانه‌ها رفته است زیرا ۸۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی خاطرنشان کرد: البته گلخانه‌ها هم نباید به سمت افزایش سطح زیر کشت باشند بلکه بهترین کار افزایش گلخانه‌های کوچک‌مقیاسی است که با شیوه خوشه‌ای فعالیت می‌کنند.

طهماسبی با بیان اینکه سایه‌بان‌ها هم ۳۰ درصد در صرفه‌جویی آب تأثیر دارند، تصریح کرد: تمام لیموها می‌توانند زیر سایه‌بان بروند که موجب صرفه‌جویی در مصرف آب می شود.

او با بیان این که در مقطع فعلی حلال مشکلات، ایجاد زنجیره‌های تولید است گفت: در این روش تولیدکننده، صاحبان صنایع و تجار در یک زنجیره قرار می‌گیرند و منافعشان به خودشان برمی‌گردد؛ دولت هم برای صادرات محصولات کمک می‌کند.

وی ادامه داد: پسته کاران از این روش ستفاده کرده اند. این یک خط اعتباری در بانک است  که همه می‌توانند از آن استفاده کنند و با بازارهای جهانی ارتباط برقرار کنند. کار دیگر تغییر الگوی کشت است.

طهماسبی در پایان خاطرنشان کرد: کاکتوس یک نعمت است و با توجه به اینکه کمترین نیاز به آب را داشته و میوه هم  دارد، یکی از بهترین گزینه‌ها در آب و هوای هرمزگان کشت کاکتوس است. امیدوارم سال دیگر کاکتوس کار نمونه هم در هرمزگان انتخاب شود.

انصراف از نظر

بازگشت